Regler for familiesammenføring bør ikke lempes

Der er ikke nogen vejen med regler for familiesammenføring. De er fint nok. Der er ingen grund til at lempe reglerne.

Der er meget snak om stramme regler for  familiesammenføring.Jeg mener ikke, at reglerne herom er meget stram.

Nogle punkter er regler er lempet. Reglerne om selvforsørgelse er blevet nemmere end det der var for 23 år siden.

Min kone blev familiesammenført for 20 år siden. Dengang havde man også forsørgerpligt. Det var svært at opfylde kravet.

Jeg var selvstændig og jeg tjente mere end almindelig lønmodtager. Men min kone fik afslag på sin ansøgning fordi jeg ikke opfylde forsørgekrav.

Jeg havde været selvstændig i 6 måneder. Reglen var, at man skulle dokumentere ud fra et hel årsregnskab, at indtægten var nok til at forsørge to personer.

Min kone skulle vente på  opholdstilladelse indtil årsregnskab var klar.

Dengang lavtlønnede herboende havde svært ved at opfylde familiesammenføring krav. De ledige på dagpenge kunne ikke få familiesammenføring

I dag behøver ikke have  et job for familiesammenføring. Betingelsen er, at man ikke kan få familiesammenføring hvis modtager ydelse efter Aktivlov. Her er det oversigt over de forbudte ydelse .

Man kan godt få familiesammenføring når man er på pension eller dagpenge. I de gamle dage var det ikke muligt.

Tilknytningskrav var ekstremt svært. Nu er det sådan, hvis ansøger bare engang været i Danmark, så er kravet opfyldt.

I dag kan man nemt får dispensation fra alle krav hvis man har mindreårige børn (særbørn) fra tidligere  forhold Man kan også få dispensation fra alle krave hvis man er alvorlig syg.

Der er dog nye betingelser. Man skal stille sikkerhedsgaranti hvis man ikke har særbørn. Der må ikke være en stor aldersforskel mellem ægtefæller for at bekæmpe proforma ægteskab.

I de gamle dage plejede politi at komme uventet at tjekke om ægtefæller bor sammen.

Sikkerhedsgaranti betyder ikke at man skal give pengene væk. Dem får man tilbage.

Mange ældre mennesker giftede sig med unge piger fra Asien. Udlændingestyrelsen skulle bremse  det.

Reglerne om familiesammenføring er meget fornuftig. Det har taget hensyn til al de praktiske ting herunder ghettoområder.