Flygtninge kan ikke løse manglen på arbejdskraft

Dansk Industri forudser, at Danmark kommer til at mangle 44.000 faglærte i 2025 hvis det nuværende uddannelses- og beskæftigelsesmønster fortsætter. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der er stor mangel på arbejdskraft. Danmarks Statistiks konjunkturbarometre viser, at flere og flere Inden for både bygge- og anlæg, industri og i serviceerhvervene mangler arbejdskraft. Danmark er ikke Continue Reading

Lige nu er der 40.000 døende mennesker i Danmark. Kun spirituel hjælp kan øge deres livskvalitet

Livskvalitet er blevet et hyppigt benyttet begreb i disse dage. Men hvordan forbedrer man livskvaliteten for de mennesker, der er ramt af en livstruende kronisk sygdom? Jeg har forsøgt at søge svar på dette spørgsmål I hvilket omfang påvirker kronisk sygdom livskvalitet: Vores gennemsnitlige levetid er blevet væsentlig længere i Continue Reading